Espoir

Zorg voor jou!

Kleinschalig

met aandacht

voor jou

Beschermd wonen

dagbesteding

en ambulante begeleiding

Home version 142020-09-03T13:30:07+00:00

Espoir

Espoir is een kleinschalige zorgorganisatie, ontstaan uit een passie om mensen te helpen. Espoir wil voor alle cliënten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit doen we samen met de cliënt, die zoveel eigen regie krijgt als hij of zij goed aankan.

Iedereen heeft recht op het leven dat past bij zijn of haar wensen én mogelijkheden.

Doelen

Espoir gelooft in samenhang van de zorg en ondersteuning. We leggen doelen vast en alle zorgprofessionals werken naar dezelfde doelen toe. Dit kan gaan om verbeteren, maar ook om stabiel houden.

Daarbij vinden we het belangrijk om familieleden en andere betrokkenen uit de directe omgeving van de cliënt, te betrekken bij het zorgproces.

Visie en missie

Missie

Zorgopvang Espoir biedt kleinschalige zorg, opvang en (ambulante) begeleiding met respect voor het individu.

Na jaren op (te) grote groepen gewerkt te hebben en (te) veel wisselende diensten, waardoor cliënten steeds weer met andere begeleiders te maken hebben, ontstond de intrinsieke motivatie om een veilige omgeving te creëren met veel structuur en voorspelbaarheid op kleinschalig en laag-drempelig niveau. Wij richten ons mede op cliënten die tussen wal en schip vallen, met een positieve benadering gericht op de toekomt. Espoir voor iedereen. (Espoir betekent Hoop in het Frans)

Visie

Bij Zorgopvang Espoir is iedereen gelijk, zijn we transparant en eerlijk. Iedereen mag en kan zichzelf zijn, ongeacht achtergrond, voorkeuren of wensen. Binnen Espoir wonen en doen we dagbesteding in groeps-verband, dit om sociale vaardigheden die in de maatschappij nodig zijn te ontwikkelen of te vergroten. Binnen de organisatie gaan we uit van een ieders kracht en ontwikkelen we kwaliteiten. Wij zijn een professionele organisatie waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat en zijn we altijd op zoek naar intensieve samenwerking met onze ketenpartners.

Speerpunten

  • Veiligheid
  • Respect / Inspraak
  • Rust
  • Eenvoud
  • Helderheid