Stappenplan

Stappenplan2022-06-01T13:13:33+00:00

Er zijn veel instanties betrokken bij de zorg. Ook komt er veel informatie op je af als je zorg nodig hebt. Daarom hebben wij alle stappen op een rijtje gezet. Natuurlijk kan Espoir je ook helpen bij dit stappenplan.

Zorgwetten

De zorg die je nodig hebt valt altijd onder een wet. Er bestaan 4 verschillende wetten voor de zorg:

  • Wlz (wet langdurige zorg)
  • Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Zvw (Zorgverzekeringswet)
  • Jeugdwet

Valt de zorg die jij nodig hebt onder de Zvw of Jeugdwet, dan is Espoir niet de beste zorgverlener voor jou. We kunnen je wel in contact brengen met een geschikte instantie.

STAP 1
Valt de zorg die jij nodig hebt onder de Wlz of Wmo, dan kun je bij Espoir terecht!

Wlz

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Het gaat bij deze wet om langdurige en intensieve zorg met verblijf in een instelling. Deze zorg wordt betaald vanuit de Wlz. Voor zorg uit de Wlz heb je een indicatie nodig van het CIZ. Dit staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Een indicatie bepaalt welke zorg je precies nodig hebt.

Valt jouw zorg onder de Wlz? Doe hier de check.

STAP 2
Val je onder Wlz? Vraag dan een indicatie aan.

Je kunt hier een Wlz-indicatie aanvragen.

Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat bij deze wet onder andere om begeleiding en dagbesteding of een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis. Deze zorg wordt betaald vanuit de Wmo. Voor zorg uit de Wmo doe je een aanvraag bij de gemeente. Soms is er een WMO-loket, maar er kan ook een sociaal wijkteam zijn waar je terecht kunt. Dit verschilt per gemeente. Als je een aanvraag hebt gedaan, dan onderzoekt de gemeente jouw persoonlijke situatie.

Je vindt hier meer informatie over het aanvragen van Wmo.

STAP 3
Vraag jouw gemeente of jij onder de Wmo valt.

PGB of ZIN

Als je voldoet aan Wlz

Als jij voldoet aan de voorwaarden van Wlz, dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin) krijgen. Met een pgb kun je zelf zorg inkopen en bepaal je zelf wie jouw zorgverlener wordt. Het geld komt niet op jouw rekening. De Sociale Verzekeringsbank regelt de betaling voor jou (dit heet trekkingsrecht).

Voor een pgb moet je wel zelf een overeenkomst afsluiten met je zorgverlener, en zelf je uitgaven vastleggen en verantwoorden. Espoir helpt jou daarbij.

Bij zin krijg je ondersteuning van zorgverleners waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt.

Als je een pgb wilt, dan neem je contact op met het zorgkantoor van jouw regio. Zij nodigen je dan uit voor een gesprek. Dit heet ‘het bewuste-keuze gesprek’. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over een pgb en de medewerker vraagt waarom je graag een pgb wilt. Je moet dan aangeven waarom je geen zin wilt. Je vertelt hier ook welke zorg je graag wilt krijgen en de medewerker bespreekt wat zou passen in jouw situatie. Tot slot krijg je informatie over de administratie die bij een pgb hoort en wat je nog moet doen om een pgb te krijgen.

Hier vind je de belangrijkste voorwaarden voor een pgb.

Hier vind je de adressen van alle zorgkantoren in Nederland.

De instelling waar je woont of gaat wonen, mag een eigen bijdrage vragen voor de hulp die zij biedt. Je kunt bij het CAK je eigen bijdrage berekenen.

Als je zin wilt, dan regelt de gemeente of het zorgkantoor de zorgaanbieder en administratie voor jou. Soms is een combinatie van pgb en zin ook mogelijk.

Zorg in natura kan worden omgezet naar een pgb en een pgb kan ook worden omgezet naar zin. Dat doe je bij het zorgkantoor met een wijzigingsverzoek.

Je kunt bij Espoir terecht met een PGB en met ZIN mits je onder de gemeenten valt waar wij gecontracteerde zorg mee hebben.

De gemeenten waar Espoir een contract mee heeft zijn;

  • Assen
  • Midden Drenthe
  • Tynaarlo
  • Noordenveld
  • Aa en Hunze

Als je voldoet aan Wmo

Voldoe je aan de voorwaarden om zorg te ontvangen vanuit de Wmo, dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin) krijgen via de gemeente. Met een pgb kun je zelf zorg inkopen en bepaal je zelf wie je zorgverlener wordt. Het geld komt niet op jouw rekening, de Sociale Verzekeringsbank regelt de betaling (dit heet trekkingsrecht). Voor een pgb moet je wel zelf een overeenkomst afsluiten met je zorgverlener, en zelf je uitgaven vastleggen en verantwoorden. Jouw zorgverlener helpt jou daarbij. Bij zin krijg je ondersteuning van zorgverleners waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt. Deze kun je niet zelf kiezen, maar daar hoef je verder ook niets voor te doen.

Je vindt hier meer informatie over het aanvragen van een pgb of zin bij de gemeente.

De gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor de hulp die zij biedt. Je kunt bij het CAK je eigen bijdrage berekenen.

Wanneer je bij Espoir wilt wonen en/of werken, dan heb je een pgb of zin nodig. We kunnen je helpen dit te regelen.